Penyenggaraan dan Penyimpanan Peralatan Sains

Penyenggaraan dan Penyimpanan Peralatan Sains

15/09/2011 02:41
  Untuk menjimatkan wang, peralatan bilik sains perlu dijaga dengan cermat. Ini bermakna: peralatan yang mudah rosak perlu diselenggarakan dari semasa ke semasa. Apabila tidak digunakan, peralatan perlu disimpan dengan cermat dan teratursupaya senang dikesan. Peralatan perlu...

—————